SmartVote
SmartDialog
Menu
;

SmartVote - årsmøte/generalforsamling/landsmøte

Vi har lang og bred erfaring med digitalisering og gjennomføring av årsmøter, landsmøter og generalforsamlinger. Dette være seg fysiske møter, hybride møter, møter hvor deltagere kan sitte i grupper rundt i landet eller hver for seg hjemme eller en kombinasjon. SmartVote landsmøtesystem er skalerbart både på funksjonalitet, antall deltagere og følgelig på pris. Kunden kan selv fasilitere når det kun er snakk om avstemninger, mens vi anbefaler at vi som uhildet 3. person fasiliterer når kompleksiteten øker.

parBulletList
Vi kommer gjerne til deg for en gjennomgang av dine behov og en demonstrasjon/gjennomgang av funksjonalitet.

SmartDialog Interaktiv

Vi leverer kunnskap om, og muligheter for at alle deltagere føler deltagelse og medvirkning. SmartDialog Interaktiv er et ypperlig verktøy i forbindelse med organisasjonsutvikling, strategiarbeid osv. hvor deltagelse og forankring er nøkkelord for å lykkes. Vi har også kompetanse i hvordan slike prosesser fungerer og innsikt i hvilke virkemidler som bør benyttes til hva. Vår overbevisning er at vi bidrar til å øke nytteverdien av utviklingsprosesser i organisasjoner og bedrifter.

parBulletList
Vi kommer gjerne til deg for en gjennomgang av dine behov og en demonstrasjon/gjennomgang av funksjonalitet.

Om oss

Visjon: Gi alle mulighet til å delta og bli hørt.
Verdier: Kunnskap og erfaring, kombinert med oppfølging, service og nærhet til våre kunder

Historien: Etter at vi tidligere, på starten av 2000 tallet utviklet lagerstyringsverktøy for store kunder i bilindustrien og varehandelen, ble vi en dag kontaktet av et norsk legemiddelfirma. De lurte på om vi hadde kjennskap til noe som het mentometerknapper som de hadde sett i bruk på en amerikansk legekongresser, hvor formål var å skape interaktivitet med deltagerne. Vi svarte høflig at det hadde vi ikke, men vi valgte å undersøke dette nærmere. Den undersøkelsen endte med at vi i 2004 gikk til innkjøp av 400 mentometerknapper fra et amerikansk firma og satte i gang å utvikle programvare for interaktivitet. Det ble starten på en veldig spennende reise, med fokus på å bidra med interaktivitet og deltakelse på legekongresser, og andre kongresser, i Norge. Dette har utviklet seg til at våre kunder er organisasjoner og bedrifter som benytter SmartVote og SmartVote Interaktive til landsmøter, årsmøter, styremøter, samlinger, kongresser, eventyr osv.

Kontaktinformasjon

Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra på ditt landsmøte, årsmøte, generalforsamling eller andre typer arrangementer hvor det er ønskelig med engasjement og medvirkning

Sveinung Flaathen
sf@smartdialog.no
+47 911 34 950

Roger Dahl
rd@smartdialog.no
+47 900 71 578

Hans Chr. Flaathen
hcf@smartdialog.no
+47 906 96 069

Vi holder til i Oslo Spektrum - Sonja Hennies plass 4 - 0185 Oslo

Last ned

    Instruksjonsvideoer